Termeni și Condiții

1. Informații generale

Prezentele mențiuni legale, împreună cu toate documentele menționate în cuprinsul acestora, constituie Termenii și condițtiile de utilizare pe baza cărora poate fi accesat site-ul www.digitalview.ro (denumit în continuare „site-ul”), proprietatea S.C. Digital View Solution SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul București, Sector 1, Str. Argentina, NR.25 Parter,  CUI 44274334, înmatriculată în Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8559/2021.

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile de utilizare la accesarea site-ului, întrucât aceștia sunt aplicabili pentru orice tip de utilizare a site-ului. Prin accesarea site-ului, confirmați că acceptați acești Termeni și condiții de utilizare și că sunteți de acord cu respectarea lor.

Daca nu sunteți de acord cu acești Termeni și condiții de utilizare, aveți opțiunea de a nu utiliza site-ul nostru. Toate informațiile conținute în acest Site au caracter general și sunt valabile pentru toate persoanele care accesează acest site (denumite în continuare “utilizatori”).

2. Dreptul de proprietate intelectuală

Designul și modalitatea de prezentare a site-ului, precum și setările, meniurile, submeniurile și funcționalitățile acestuia constituie proprietatea S.C. Digital View Solution SRL.

Site-ul, mărcile, logo-urile, sloganele, textele, imaginile, precum și toate celelalte materiale și elemente parte componentă a site-ului sunt proprietatea societății S.C. Digital View Solution SRL și fac obiectul unui drept de proprietate intelectuală, în conformitate cu legislația română și internațională aplicabilă.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea, sub orice formă, a conținutului site-ului și a elementelor prezentate pe acest Site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al S.C. Digital View Solution SRL.

Orice incercare, de orice natură, de modificare a imaginilor și a informațiilor din prezentul site, inițiată de orice persoană, cu excepția S.C. Digital View Solution SRL, precum și realizarea de link-uri cu mesaje nefondate, care să facă trimitere la pagini din site, dau dreptul unilateral și neechivoc societății S.C. Digital View Solution SRL sau a oricărui alt beneficiar legal al drepturilor de proprietate intelectuală de mai sus să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte. Nimic din conținutul acestui site nu trebuie interpretat ca acordarea de licență/drept de utilizare a oricărei mărci înregistrate prezentate pe acest site fără permisiunea scrisă din partea S.C. Digital View Solution SRL.

Este interzisă transmiterea către acest Site, sau către adresele de e-mail menționate în secțiunile acestuia, a oricăror materiale considerate ilegale, periculoase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, și a materialelor care ar putea fi considerate ca instigă la fapte care contravin legii.

3. Utilizarea site-ului

Site-ul poate fi accesat gratuit. S.C. Digital View Solution SRL nu garantează faptul că site-ul va fi accesibil în permanență, fără intreruperi. S.C. Digital View Solution SRL poate suspenda, retrage, înceta sau modifica site-ul în totalitate sau în parte fără a notifica acest fapt în prealabil. S.C. Digital View Solution SRL nu va fi ținută responsabilă în situația în care site-ul nu poate fi accesat, indiferent de motivul imposibilității de accesare și indiferent de durata acestei imposibilități.

Utilizatorul este responsabil pentru a realiza toate acțiunile necesare pentru a accesa site-ul. Utilizatorul este de asemenea responsabil de a se asigura ca toate persoanele care acceseaza site-ul prin conexiunea sa de internet cunosc și implementează acești termeni și condiții de utilizare și orice alte condiții aplicabile.

Orice persoana care dorește detalii despre serviciile prezentate pe site ne poate contacta la numărul de telefon  +40 740 639 020, prin email la adresa office@digitalview.ro sau prin formularul de contact afișat pe site. S.C. Digital View Solution SRL își rezervă dreptul ca accesul la produsele și serviciile descrise în prezentul site să poată face obiectul unor restricții față de anumite persoane sau în anumite zone/țări. Niciunul dintre produsele sau serviciile prezentate în acest site nu va fi furnizat unei persoane de către S.C. Digital View Solution SRL, dacă legislația din România, cea din țara de origine a persoanei respective sau din orice altă țară care are legătură cu persoana în cauză interzice acest lucru.

4. Modificarea conținutului site-ului

S.C. Digital View Solution SRL își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului, în orice moment și fără nicio informare prealabilă.

S.C. Digital View Solution SRL depune toate eforturile pentru a transmite Utilizatorilor informații actualizate și exacte și pentru a prezenta, în mod cat mai clar și concis, toate informațiile din acest site. În acest sens, S.C. Digital View Solution SRL va face toate diligențele pentru remedierea eventualelor erori. Cu toate acestea, S.C. Digital View Solution SRL nu garantează exactitatea conținutului site-ului. Este posibil ca acest site să conțină referiri la produse, informații și/sau servicii care nu mai sunt de actualitate. Informații suplimentare referitoare la produsele și serviciile disponibile la acest moment pot fi obținute utilizand datele de contact puse la dispoziție prin intermediul acestui site.

S.C. Digital View Solution SRL nu va fi responsabilă pentru daune directe/indirecte survenite:

  • Ca urmare a accesării sau folosirii informațiilor disponibile pe site ce se dovedesc a fi inexacte.
  • În cazul imposibilității de utilizare (totala sau parțială) a Site-ului;
  • Ca urmare a accesării sau a folosirii oricărei informații furnizate în cadrul oricărei alte pagini la care se face trimitere din acest site.

5. Modificarea termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului

S.C. Digital View Solution SRL își rezervă dreptul de a revizui Termenii și condițiile de utilizare a site-ului, precum și orice alți termeni aplicabili, în orice moment, fără nicio notificare, prin modificarea paginilor relevante.

Utilizatorii site-ului vor avea responsabilitatea de a consulta paginile relevante pentru a lua cunoștința de orice modificări aduse Termenilor și condițiilor de utilizare, întrucât respectivele modificări li se vor aplica de la actualizarea acestor Termeni și condiții.

6. Răspunderea

Conținutul integral al site-ului nostru este livrat pe baza “așa cum este disponibil”, “așa cum este” fără nicio garanție, acuratețe și non-încălcare. Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe site sa fie exactă și corectă, S.C. Digital View Solution SRL nu garantează acuratețea, gradul de completitudine, actualitatea sau certitudinea niciunui conținut pus la dispoziție prin intermediul site-ului nostru. Utilizatorii sunt responsabili de verificarea oricărei informații inainte de a se baza pe aceasta. Utilizarea site-ului se face pe răspunderea unică a Utilizatorului.

De asemenea, S.C. Digital View Solution SRL nu va răspunde pentru niciun prejudiciu creat din cauza unui virus, atac de tip denial-of-services sau distributed denial-of-services, precum nici din cauza unui alt tip de material tehnologic ce ar infecta calculatorul, sistemul IT și/sau datele Utilizatorului ca urmare a accesării site-ului sau a altor website-uri către care exista link-uri în prezentul Site. Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor. S.C. Digital View Solution SRL nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri. S.C. Digital View Solution SRL nu este responsabilă pentru conținutul website-urilor ce au link-uri către acest site. Astfel de link-uri nu trebuie interpretate ca o garanție din partea S.C. Digital View Solution SRL cu privire la respectivele website-uri. S.C. Digital View Solution SRL nu va răspunde pentru niciun prejudiciu rezultand din utilizarea respectivelor website-uri.

6. Dispoziții finale

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor site-ului, cât și ale S.C. Digital View Solution SRL vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română. Instanțele competente în legatură cu orice aspect legat de acești Termeni și condiții sunt instanțele din România.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa de email office@digitalview.ro, la telefon  +40 740 639 020 sau completând formularul de contact disponibil pe site.

Ultima modificare: Februarie 2023.