Prelucrarea datelor

1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale S.C. Digital View Solution SRL, cu sediul social în Municipiul București, Sector 1, Str. Argentina, NR.25 Parter, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.digitalview.ro.

2. Date cu caracter personal și prelucrarea lor

  1. Nume;
  2. Adresă de e-mail;
  3. Număr de telefon;
  4. Alte date, în funcție de fiecare formular în parte, completat de dumneavoastră;
  5. Informații obținute prin utilizarea de cookie-uri;

Colectăm prin Google Analytics date despre dispozitivul dvs. și despre modul în care dvs. și dispozitivul interacționați cu site-ul;

Colectăm prin Google Analytics date despre dispozitivul si reteaua pe care le utilizati pentru a va conecta la produsele noastre, respectiv locatie geografica, limba, sistem de operare. Nu se colectează informatii despre aplicații software instalate pe dispozitivul dumneavoastră, sau chei de produs.

IMPORTANT: Toate informațiile colectate de Google Analytics prin intermediul site-ului sunt doar la nivel statistic, ele neputând fi asociate unei anumite persoane. Este posibil ca Google Analytics să stocheze informații referitoare la IP, însă acele informații nu ne sunt disponibile, noi putând vedea doar datele generate statistice.

3. Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării

Atunci cand ne contactati, inclusiv prin utilizarea formularelor de contact de pe website-ul www.digitalview.ro, vom colecta datele dumneavoastră de contact pentru a vă putea răspunde solicitărilor. Vă vom prelucra doar datele cu caracter personal necesare oferirii unui răspuns la solicitările dumneavoastră și bunei administrări ale acestora.

Orice prelucrare a datelor dumneavoastră în acest scop are la baza consimțământul dumneavoastră implicit, exprimat prin completarea datelor de contact în formularele de pe website sau pe care ni le oferiți în mod voluntar atunci când ne contactați în orice alt mod.

De asemenea, vom prelucra date cu caracter personal pentru scopuri statistice si analitice cu privire la traficul de pe website-ul nostru prin utilizarea de cookie-uri. Mai multe informații în acest sens puteți găsi în Politica de cookie-uri.

4. Durata pentru care vă prelucrăm datele

S.C. Digital View Solution SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

5. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către S.C. Digital View Solution SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

6. Securitatea datelor cu caracter personal

Deoarece securitatea, integritatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt foarte importante, S.C. Digital View Solution SRL va lua toate măsurile organizatorice și tehnice considerate necesare în acest sens.

Dacă descoperim un incident cu privire la securitatea datelor personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile dumneavoastră vom notifica Autoritatea Nationala de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personale (ANSPDCP) în termen de 72 de ore. Veți fi, de asemenea, informat(ă) personal cu privire la incidentul de securitate dacă acesta este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră.

7. Drepturile de care beneficiați

Pe baza legilor în vigoare, aplicabile datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți drepturi în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal.  Anumite drepturi pe care le aveți în raport cu datele cu caracter personal, care sunt aplicabile în Spațiul Economic European, sunt explicate mai jos:

Dreptul de acces

Aveți dreptul la o copie a datelor cu caracter personal, pe care le deținem despre dumneavoastră, și dreptul de a afla detalii privind modul în care le utilizăm. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi furnizate, de obicei, în format digital. Este posibil să solicităm să vă demonstrați identitatea înainte de a vă furniza informațiile solicitate.

Dreptul de rectificare

Luăm măsurile necesare pentru a ne asigura că informațiile despre dumneavoastră, pe care le deținem, sunt corecte și complete. Totuși, dacă vi se pare că nu sunt corecte și complete, aveți dreptul de a solicita modificarea oricăror date cu caracter personal despre dumneavoastră, pe care le prelucrăm și care sunt incomplete sau inexacte.

Dreptul de ștergere

Aveți dreptul să ne solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, de exemplu, dacă acestea nu mai sunt necesare în scopul inițial, pentru care au fost colectate, dacă datele cu caracter personal nu mai sunt actuale sau dacă v-ați retras consimțământul cu privire la temeiul pentru care sunt prelucrate datele. Totuși, va trebui să țineți cont de anumiți factori. De exemplu, este posibil să nu vă putem îndeplini solicitarea, datorită anumitor obligații sau reglementări legale.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a ne solicita (temporar) să nu vă mai utilizăm datele cu caracter personal, de exemplu, dacă vi se pare că datele cu caracter personal despre dumneavoastră, pe care le deținem, pot fi inexacte sau dacă aveți impresia că nu mai este necesar să vă prelucrăm datele cu caracter personal.

Dreptul la portabilitatea datelor

Puteți avea dreptul de a ne solicita să transferăm către un terț ales de către dumneavoastră datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat. Acest drept poate fi exercitat numai dacă ne-ați furnizat date cu caracter personal și dacă am prelucrat acest date în mod automat, pe baza consimțământului dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale către dumneavoastră.

Dreptul la opoziție

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării, pe baza intereselor dumneavoastră legitime. De asemenea, ne puteți solicita oricând să nu vă mai utilizăm datele cu caracter personal în scopuri de marketing și, dacă procedați astfel, S.C. Digital View Solution SRL va înceta imediat să vă utilizeze datele cu caracter personal. În alte scopuri bazate pe interesele dumneavoastră legitime, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal dacă ridicați o obiecție, cu excepția situației în care avem un temei imperios și legitim pentru prelucrare. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că nu avem posibilitatea de a vă furniza anumite servicii sau beneficii dacă nu putem să prelucrăm datele cu caracter personal necesare în acest sens.

Drepturile legate de luarea automată a deciziilor

Aveți dreptul să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe luarea automată a deciziilor, inclusiv pentru realizarea de profiluri, care produce efecte legale ce vă privesc sau care vă afectează în mod semnificativ. Dacă ați făcut obiectul unei luări automate a deciziilor și dacă nu sunteți de acord cu rezultatul, puteți să ne contactați utilizând detaliile de mai jos și să ne solicitați revizuirea deciziei.

Dreptul la retragerea consimțământului

În anumite cazuri, este posibil să vă solicităm consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Când facem acest lucru, aveți dreptul să vă retrageți oricând consimțământul. S.C. Digital View Solution SRL va opri procesul de prelucrare cât mai curând posibil după retragerea consimțământului dumneavoastră. Totuși, acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dinainte de retragerea consimțământului.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@digitalview.ro.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politică cookies 

8. Actualizări ale politicii de confidențialitate

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de confidențialitate a fost realizată în data 14.02.2023. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site versiunea modificată a Politicii de confidențialitate.